APEC Việt Nam 2017
Cuộc tranh luận ‘thẳng tưng’ ở Quốc hội

Cuộc tranh luận ‘thẳng tưng’ ở Quốc hội

 Đã đoán trước sẽ có nhiều ý kiến hay khi QH thảo luận chủ đề phòng, chống tham nhũng, công tác của ngành công an, tòa án và kiểm sát. Nhưng hay, sôi nổi và thẳng đến mức như vậy...

Kinh tế phát triển nhưng chưa mạnh

Kinh tế phát triển nhưng chưa mạnh

Với việc tổ chức thành công APEC 2017 tại Đà Nẵng, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đã được lan toả rộng rãi. Cũng từ đây, nhiều nhà báo, chuyên gia trên thế giới đã...